PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hilfe Standesamt Putzig, Geburtsurkunde von 1924HannesH
29.07.2015, 10:57
Hallo zusammen,

ich habe das Standesamt Putzig, in der Hoffnung, dass dort die Geburtsurkunde meines 1924 geborenen Großvaters noch vorhanden ist, kontaktiert und folgende Antwort erhalten:

...
Dzień dobry,

Urząd Stanu Cywilnego w Pucku informuje, że odpisy i zaświadczenia
z ksiąg stanu cywilnego zgodnie z treścią art. 45
ustawy z dnia 28 listopada 2014r. /Dz. U. z 2014, poz. 1741/ Prawo o aktach
stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego,
osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego,
zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego lub osoby,
która wykaże w tym interes prawny.

Wobec powyższego ciąży na Panu obowiązek wykazanie pokrewieństwa z
osobą zmarłą.

Zgodnie z art. 40 § 4 kpa „Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę
za granicą,
jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
kraju,
jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń” oraz art. 40 § 5
kpa
„W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony
pisma pozostawia się w aktach sprawy
ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym
doręczeniu.”
Wobec powyższego, proszę ustanowić pełnomocnika do odbioru korespondencji w
Polsce.

Zgodnie z art. 6 ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
/Dz.U. z 2014,poz. 1628 ze zm/ obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania
zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego
lub na jego rachunek.

Opłata za wydanie odpisu skróconego aktu wynosi 22 zł
zaś od udzielonego pełnomocnictwa 17 zł
Konto Urzędu Miasta Puck Bank Millennium Nr :
PL 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 Nr SWIFT : BIGBPLPWXXX

Podanie wraz z oryginałem dowodu wpłaty oraz brakującymi dokumentami należy
przesłać na adres USC Puck.
...

Stelleweise habe ich leider Schwierigkeiten mit der Übersetzung, würde das Ganze aber so verstehen, dass ich zunächst meine Verwandtschaft mit meinem Großvater nachweisen muss.
Habt Ihr da Erfahrungen, wie man das am besten bewerkstelligt?

Wenn ich die Dokumente für den Nachweis habe, muss ich diese sicherlich zusammen mit einem Zahlungsnachweis ans Standesamt senden.

Kann man anhand der email überhaupt davon ausgehen, dass die Urkunde noch vorhanden ist oder habe ich einfach nur eine allgemeingültige Antwort bekommen?

Würde mich über jeden Tipp freuen.

Danke für Eure Hilfe!

Viele Grüße
Hannes

smaccy08
11.08.2015, 20:09
Lieber Hannes, also ich würde davon ausgehen, dass die Urkunde noch vorhanden ist.
Ich habe vor ein paar Monaten Herrn Bartoszewicz in Danzig wegen einer Geburtsurkunde von 1919 angeschrieben, ein paar Wochen später kam die Antwort, dass ich einen Verwandtschaftsnachweise schicken müsse. Jetzt warte ich seit wiederum ein paar Wochen auf seine Antwort. Bezahlen musste ich bis jetzt noch nichts, aber er hat mir anfangs geschrieben, dass die Urkunde noch vorhanden sei.
Die Antwort war nur nicht so megaförmlich wie die, die du bekommen hast :O evtl fehlt denen in Puck die Routine. ;-)

Viele Grüße, Sarah

Ute Marianne
11.08.2015, 20:28
Hallo Hannes ,

Du sollst die Abstammung nachweisen. Die Kontaktperson mit Adresse in Polen angeben und die fällige Gebühr Überweisen.

Den Überweisungsbeleg kannst du an das Standesamt faxen.

Malgorzata hat sich doch als Kontaktperson im anderen Forum angeboten. Besser gehts doch nicht.


Gruß Ute

Malgorzata K
11.08.2015, 20:45
Hallo zusammen,
ich glaube, die Sache ist schon erledigt. Sobald die Urkunde ankommt , sende ich die an Hannes.

Ute Marianne
12.08.2015, 09:10
HAllo Malgorzata,

Schön dass wieder jemand glücklich wird durch Deine Hilfe.


Gruß Ute

HannesH
13.08.2015, 14:27
Hallo zusammen,

ja, alles ist in Arbeit.
In Kürze sende ich alles an das Standesamt und Malgorzata hat mir ihre Hilfe angeboten, die ich natürlich gerne angenommen habe :)

Viele Grüße
Hannes